Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete


BIBLIADRÁMA CSOPORT és KÉPZÉS

A módszerről:
Ezt a nagyon fiatalnak számító csoportmódszert alíg tíz éve kezdte el tanulni és alkalmazni (Németországi tapasztalatok alapján) egy teológusokból és pszichológusokból álló munkahely-közösség. A kettős kötődés egyértelmű: a teológiában a misztériumjátékokig a pszichológiában a pszichodrámáig nyúlnak a gyökerek. De a kettős gyökérzetből valami új sarjadt.

A bibliadráma nem arról szól, hogy a csoport vezetője vagy a csoporttagok milyen sokat tudnak a Bibliáról, hanem azt igyekszik saját átélésben megmutatni, hogy a Biblia milyen sokat tud az emberről. A két-háromezer éves szövegek - ha igazán kapcsolatba kerülünk velük - segíthetnek bennünket abban, hogy megbirkózzunk az élet mai kihívásaival, feladataival, kérdéseivel.

A bibliadráma utat keres, és tapasztalataink szerint talál is utat a Bibliához különböző módon közelítőkhöz:
A keresőknek, teológiai kérdések iránt érdeklődőknek választ adhat kérdéseikre.
A magukat nem vallásosnak tartók számára lehetséges eligazodási pontokat kínálhat a mindennapok döntéseihez.
A hívő ember számára pedig hitének újragondolását, az Istennel való kapcsolatából eredő erők újra mozgósítását nyújthatja.
A bibliadráma a bibliai szövegekkel való sajátos, átfogó és célzott foglalkozás.
A csoport erőterében, a csoportdinamika eszközével munkáljuk a kapcsolat megteremtődését a bibliai szöveg (történet, személy, tanítás, példázat, példabeszéd, himnusz) és a résztvevők illetve a csoport között.
A Biblia Isten írott kijelentéseként vesszük kézbe, és a bibliadráma eszközeivel ennek a kijelentésnek mai és személyesen megszólalását segítjük elő.

Ennek megteremtéséhez használt technikák:
játék
helyzetgyakorlat
meditáció
témakeresés
kortörténeti tájékozódás
beöltözés, maszkkészítés
szerepbe helyezés
szerepjáték, szerepcsere
szerepből való visszajelzés
reflektálás a többi szerepre
integrálás
tárgykészítés
folyamat-feldolgozás
teológiai reflexió
üzenetváltás, elköszönés

A bibliadrámában - megengedve az egyéni szerepvállalásokat és az esetleges szerephangsúlyokat - a figyelem mégis a csoportjátékon van. Így aztán különösen is fontos, hogy mindenki aktív résztvevő legyen. A csoportvezetés elfogadó és megengedő.

Akiknek ajánljuk:
Klinikai lelkigondozóknak, lelkészeknek, hitoktatóknak, egyházi csoportok vezetőinek, diakónusoknak, gyülekezeti munkatársaknak valamint egyházi, iskolai közösségeknek, teológiai kérdések és vallás iránt érdeklődőknek, a Bibliát jobban megismerni vágyóknak, hitbeli krízist átélőknek - a következő célkitűzéssel: önismeret, személyiségfejlesztés, hivatásra való felkészítés, saját krízis feldolgozása, módszer saját hivatás gyakorlásához.

Egyesületünk kidolgozta a bibliadráma vezetők kiképzésének programját.

A részvétel előfeltétele:
Tapasztalat a segítő hivatás gyakorlásában, egyénekkel és csoportokkal.
Saját élmény bibliadrámában (legkevesebb 60 óra).
Az első 60 óra után a csoportvezető ajánlása.
Lehetőség a bibliadráma saját praxisban történő alkalmazására.

 

A képzés órakeretei:
Bibliadráma saját élmény:  min. 60 óra
Teológiai szeminárium és gyakorlat:
A Biblia belső összefüggései
Ószövetségi és Újszövetségi kortörténet
Bibliai Istenkép, emberkép, világkép
Bibliai szimbólumok, példázatok
60 óra
Csoportlélektan szeminárium és gyakorlat:
Vezető és csoport
Csoporttag és csoport
Csoportképződés folyamatai
Csoportdinamikai jelenségek
60 óra
Tematikus csoportok (4 X 20 órás intenzív tréning):                  
Hit és hivatás
Hit és társadalmi kérdések
Hit és egyházi hagyomány
Hit és művészetek
4X20 óra
80 óra
Kisérő szupervízió (egyéni), saját élmények, praxis feldolgozása: 
4 óra
Próbavezetés és feldolgozás a csoportban ( egyénenként min. 6 óra):
76 óra

Összesen:
340 óra

 

Asszisztensi vizsga  
Co-vezetés vagy praxiskísérő csoportos szupervízió 60 óra
Co-vezetéshez kapcsolódó egyéni szupervízió 4 óra
Csoportvezetés egyéni szupervízióval, dokumentációval 60 óra
Záródolgozat elkészítéséhez egyéni konzultáció 6 óra

Összesen:
470 óra

 

Záródolgozat elkészítése és megvédése

A záróvizsga letételéhez és a bibliadráma vezető végzettség megszerzéséhez egyesületi tagsággal kell rendelkezni.

 

Azok számára is hasznos a 30 vagy 60 órás sajátélmény csoporton részt venni, akik nem szeretnének bibliadráma vezetővé képződni.


honlapkészítés
oldaltérkép
© Copyright Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete