Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete

ÖRÖKSÉG

Dr. Gyökössy Endre öröksége

Töprengő szavak előszó helyett
Dr. Gyökössy Endre: Bevezetés a paraklétikus lelkigondozásba - című könyvéhez, amit egyesületünk tíz éves jubileumán jelentetett meg.


     A Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 1992-ben alakult. Dr. Gyökössy Endre részt vett az alakuló ülésen, ő volt a levezető elnök. Mindnyájunk iránta érzett szeretete és őszinte megbecsülése érvényesült, amikor tiszteletbeli elnöknek választottuk. Ezt a tisztségét haláláig be is töltötte: amíg egészsége engedte eljött az egyesület rendezvényeire, részt vett a közgyűléseink munkájában, tudományos üléseinken, szakmai fórumainkon előadásokat tartott; személyesen, majd, amikor már nem vállalkozhatott hosszabb utakra, levélben, kézzel írt soraival, telefonbeszélgetésekben mindvégig bátorított, tanácsolt bennünket.
     Felejthetetlenek számomra azok az együttlétek, amikor Gyökössy Endre otthonában, a benne élő és alkotó ember tudásából, hitéből fakadó belső rendet, és szerénységet árasztó dolgozószobájában, vagy a kerti lugasban, magán szemináriumának csoporttagjaként vagy egyéni lelkigondozói beszélgetésben tanulhattam tőle, abból is amit mondott és abból is, ahogy meghallgatott. Akik ezeket a találkozásokat vele átéltük, olyan útravalót kaptunk a vigasztaló lelkigondozás tudományából, amit tudatosan vagy belülről fakadóan magunk is hasznosítunk, amikor vigaszra váró embertársaink mellé szegődünk segítő útitársnak.
     Egyesületünk a Gyökössy Endrétől tanult lelkigondozói értékek képviseletét, a hit és a tudás alázatos egységében végzett segítő, gyógyító szolgálat képviseletét vállalta kezdetektől. Addig is amíg ő velünk volt, s akkor is, amikor már csak lelki-szellemi örökségére támaszkodhattunk. Fontos volt számunkra, hogy a betegek közötti, különös érzékenységet és felkészültséget igénylő szolgálatot valóban empatikus, tapintatos, személyiségükben is alkalmas és szakmailag is tájékozott lelkészek és egyházi munkatársak végezzék, ezért egyesületünk dolgozta ki - hazánkban elsőként - a lelkigondozók képzési rendszerét.
     Gyökössy Endre dolgozószobája volt az a műhely, ahonnan programjaink eredeztethetőek: igyekszünk képzésekkel, továbbképzésekkel, esetmegbeszélő csoportokkal, egyéni és csoportos szupervízióval segítségére lenni ezen a területen dolgozó szakembereknek és önkéntes segítőknek. Szakmai szervezetként képviseljük az egészségügyi és egyházi intézményeknél a kórházi pásztoráció, klinikai lelkigondozás ügyét. Szakmai konferenciákat szervezünk, kezdeményezői voltunk a gyógyításban résztvevő különböző diszciplínák közötti párbeszédnek, az interdiszciplináris együttműködésnek.

     Legyen Istené a hála, amiért Gyökössy Endrével, a parakletikus lelkigondozás modern kori Fülöpjével megajándékozott bennünket; nekünk pedig, Bandi bácsi egykori tanítványainak és mai követőinek megadja azt a kegyelmi lehetőséget, hogy beteg, bajban lévő, segítségre váró emberek mellé szegődve útitársak legyünk a gyógyulás és a gyógyító Krisztus felé vezető úton: partnercentrikusan, odahallgatóan, beleérzően, dialógusra készen, új kapcsolatokat munkálva. Mert erre tanít Jézus Krisztus példája, így tette Fülöp apostol, s ezt hagyta ránk örökségként Gyökössy Endre is, erre tanított bennünket a dolgozószobájában, a lugasba, a szószéken, a katedrán, s tanít ma is könyveiben.

Debrecenyi Károly István


honlapkészítés
oldaltérkép
© Copyright Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete