Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete

 

2006. december 8.

---------------

2008. január 18.

---------------

2008. december 12.

---------------

2011. november 11.

 

BESZÁMOLÓ A 2007. ÉVI KLÖE KÖZGYŰLÉSRŐL

Az egyesület Közgyűlésének 2008. január 18-án a Magyar Katolikus Püspöki Kar Irodaháza adott helyet.
A nyitó áhítatot Dr. Egri László elnök tartotta, melyet egy sivatagi vándorokat ábrázoló képpel illusztrált, kifejezve azon helyzetünket, hogy ".csak vándorolunk a fényben, szomjunk a fény a sötétben." A puszta a szeretettől válik Édenné, az egymás iránti szeretettől, mely mögött mindig ott áll Isten szeretete, mint forrás. Tovább lépve, ha elfogadjuk, hogy a lelkigondozó Isten szerető jelenlétének szimbóluma, akkor a lelkigondozók küldetése is ez: oázissá, csepp vízzé válni a pusztában. Időnként mi magunk is elfáradunk és Isten jelenlétében meg kell állnunk - ez éves közgyűlés, a tavaszi tudományos ülés lehet ilyen feltöltő megállás, oázis a mi magunk életében is.
A napirend elfogadása és a Közgyűlés megalakulása után a jelenlevő mintegy 30 fővel megkezdtük a munkát.

Elsőként az új tagok bemutatkozásával és felvételével Csernátoni Lajosné, Jéger Sándorné és Hikischné Nagy Anikó személyével gyarapodott a KLÖE tagok száma. Majd sor került Debrecenyi Károly István - örökös tiszteletbeli elnök és kiképző szupervízor - vezetésével a lelkigondozói fogadalomtételre, melyet sikeres záróvizsga után elkötelezett lelkigondozói munka gyümölcseként Páter Mária és Búza Patrik tett le. Képző szupervízorként pedig köszöntötték Kulcsár Zsuzsannát.
Dr. Egri László köszönetét fejezte ki a Dunakeszi Református gyülekezet-nek támogató munkájáért, hogy hosszú éveken át a KLÖE rendezvényeinek helyet adott és mely jelentős anyagi támogatást is jelentett. A megbecsülés jeleként pedig átnyújtott egy betlehemi olajfából faragott Szentlélek galambbal díszített gyertyát a gyülekezet lelkipásztorának Debrecenyi Károly Istvánnak, aki elmondta a gyertyát Pünkösd ünnepén gyújtják majd meg.

Ezt követően az egyesület anyagi helyzetéről esett szó a pénztáros beszámolója nyomán kiderült, hogy a banki költségek aránytalanul nagyok a pénzforgalomhoz képest. Többféle javaslat is elhangzott ennek csökkentésére, a tagdíj befizetéseken túl az átutalással történő fizetés illetve a bankban befizetett sárga csekk által lehetséges.
Az SZMSZ 4. pontjához a tagság feltételének témájában megszavazott egy módosítást a Közgyűlés ".teológiai képzettség (önképzés vagy bármely képzési formában szerzett ismeretek)".
Az elnöki beszámolóban Dr. Egri László elmondta, hogy az egyesület túl van azokon az adminisztratív feladatokon, amelyet a személyi változások hoztak magukkal (cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, címváltozás) stb.
Néhány tagtárs komoly adományának köszönhetően sem a Közgyűlés, sem a Tudományos ülés nem jelentett terhet a KLÖE számára. Debrecenyi Károly István munkájának köszönhetően a képzések szervezése zavartalan volt. Az egyesület elnöke új dologként üdvözölte a honlap megszületését (www.kloe.info.hu) és a gyermek-lelkigondozással foglalkozó tréninget is, melynek az I. sz. Gyermekklinika ad majd gyakorlati hátteret.
Az ülésen Páter Mária kitartó előkészítő munkájának eredményeként,  sokakkal együtt gondolkodva a Közgyűlés elé kerülő szövegen, a jelenlevők elfogadták a Klinikai Lelkigondozók Etikai Kódexének szövegét. Ez olvasható a honlapon a Lelkigondozás a gyakorlatban menüpont alatt.

A következő Tudományos ülést előkészítő javaslatok azt érlelték meg, hogy a téma a Bioetika - Betegjogok -Lelkigondozás lesz, melynek gyakorlati megvalósulásában az Előkészítő Bizottság tagjaiként Buza Patrik, Löbl Péterné, Palotás Rozina és Törőcsik Júlia vállalt feladatot.
Ez a találkozás kitűnő példája annak, hogy a lelkigondozás szakmai hátterének újragondolása, pontosítása, gyakorlathoz való igazítása, nélkülözhetetlen. A komoly előkészítés és a jelenlevők kitartó figyelme és aktív munkája révén, az egyesület további feladataihoz fontos döntések születtek.

                                                                                          Kulcsár Zsuzsanna
KLÖE titkár

Budapest, 2008.01.25.

Hírképes
KLÖE hírlevél


honlapkészítés
oldaltérkép
© Copyright Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete