Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete

 

2006. december 8.

---------------

2008. január 18.

---------------

2008. december 12.

---------------

2011. november 11.

 

BESZÁMOLÓ A 2008. ÉVI KLÖE KÖZGYŰLÉSRŐL


     A hagyományos évi közgyűlését a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 2008. december 12-én tartotta a Magyar Katolikus Püspöki Kar Irodaházában.
     A nyitó áhitatot Dr. Egri László elnök mondta el a Filippi levél 2,6-11 Krisztus-himnusza alapján. Párhuzamot vont a lelkigondozás és a himnusz azon mondata között: ".kiüresítette önmagát", hiszen a találkozás éppen azt jelenti: kiüresíteni magam a másik ember számára. Ebbe a szemléletbe, elvbe, gyakorlatba csak belenőni lehet.
Amikor meghallgatunk valakit, éppen azt éljük meg. Ebből a kiüresedésből származik a szolgálat.ami azt jelenti, helyet készítek a másiknak, sorsának a szívemben, életemben.
     A közgyűlés szabályszerű összehívásának és határozatképességének megállapítása után felvette tagjai sorába Bajnóczi Szilvia Sárát, Strommer Szilviát, és Varga Magdolnát. Pártolótagként köszönthetjük egyesületünkben Almási Szabó Attilát, Lévai Máténét, Tóth Anikó Évát és Várhelyi Tibort.
     Majd a pénztárosi beszámoló és a 2009. évi költségvetés tervezet elfogadása után Löbl Judit pénztáros bejelentette lemondását tisztségéről így az Közgyűlés a pénzügyek vezetésével Gál Imrét bízta meg, aki a Magyar Rák Ligában könyvelő és egy évre grátisz vállalta ez egyesületben ezt a feladatot. Dr. Egri László köszönetét fejezte ki a Löbl Juditnak eddigi munkájáért.
     Az elnöki beszámolóban elhangzott, hogy az egyesület az A (40 órás) jelű képzésből 24, a B (60 órás) jelűből 17, és a C (120 órás) 9-et tudhat maga mögött. Újdonságként említette, a SOTE 1.sz. Gyermekklinikáján gyermek-lelkigondozás témájában tartott képzést, amely több szempontból áttörés, hiszen ezen a klinikán dolgozik a SOTE rektora és igazgatója, és témájában is új területnek számít. A képzést, kevés asszisztenciával Kulcsár Zsuzsanna  vezette.
     Ezt követően a beszámoló rátért a személyi változásokra. Búza Patrik honosította diplomáját és megkezdhette szupervízori munkáját. Páter Mária az egyesület egyéni és esetmegbeszélő szupervízora lett.  Az asszisztensi órák letöltésével Dr. Egri László kiképző-szupervízorrá vált. Palotás Rozina pedig a képzés szervezésben segíti a KLÖE munkáját.
     Az elnöki beszámoló elfogadása után a tudományos ülés előkészítése következett. Melynek során a 2009. évi tudományos ülést június 12-re szervezi a Városmajori Római katolikus templomban. Témája Ifjúság - és gyermekek lelkigondozása kórházi környezet-ben. A délutáni kiselőadások keretében pedig az önkéntességről szóló kiselőadásokat hallhatnak az érdeklődők.

Minden tagunkat, pártoló tagunkat és a téma iránt érdeklődőt
szeretettel várunk!

A találkozásig sok erőt, bölcsességet, derűt és áldást kívánunk
mindenki életére és munkájára!

 

                                                                                          Kulcsár Zsuzsanna
KLÖE titkár

Hírképes
KLÖE hírlevél


honlapkészítés
oldaltérkép
© Copyright Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete